Inspectie beoordeelt Piet Hein met GOED
Dinsdag 28 mei werd de Piet Hein bezocht door twee inspecteurs van onderwijs naar aanleiding van het nieuwe toezichtkader primair onderwijs. Het nieuwe toezichtkader startte haar onderzoek bij het bestuur (Amstelwijs). Hier werd gekeken of de bestuurder zicht heeft op de kwaliteit van zijn scholen en hoe hij deze bevordert. Vervolgens zijn er door de inspectie 4 scholen uitgekozen om verschillende indicatoren te verifiëren. Tijdens het bezoek aan de Piet Hein werd gericht gekeken naar twee indicatoren, te weten: aanbod en kwaliteitszorg. Het onderzoek zag er als volgt uit: De dag begon met een presentatie over de school aan de inspecteurs, gevolgd door een vraaggesprek n.a.v. de presentatie en de van te voren, door de inspecteurs, gemaakte dossieranalyse. Hierna werd er een gesprek gevoerd met leerkrachten en leerlingen en zijn verschillende klassen bezocht. N.a.v. de bestuurlijke bewijslast, de dossieranalyse en de observaties komt de inspecteur met een waardering. Als een school voldoet aan de basiskwaliteit, dan beoordeelt de inspectie dat met een voldoende. Indien de inspectie daarentegen naast de basiskwaliteit extra aspecten van kwaliteit ziet, kan dit worden gewaardeerd met goed. Met veel trots kan ik u melden dat de Piet Hein op beide indicatoren de waardering GOED heeft gekregen. Bij de terugkoppeling aan het eind van het onderzoek, aan de bestuurder en een delegatie van het team, gaven beide inspecteurs ons ieder afzonderlijk nog een groot compliment. De ene inspecteur gaf aan dat ze gaandeweg de dag steeds nieuwsgieriger werd naar wat we allemaal nog meer voor mooie dingen op de school deden. De ander vulde hierop aan dat ze door dit soort bezoeken met veel positieve energie naar huis ging. U begrijpt dan ook dat ik enorm trots ben op het team van de Piet Hein.