Uw kind inschrijven
 
NIEUW TOELATINGSBELEID 4-JARIGEN IN AMSTELVEEN EN OUDERKERK AAN DE AMSTEL VOOR SCHOLEN ONDERWIJSGROEP AMSTELLAND EN AMSTELWIJS

De basisscholen in Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel gaan in de loop van dit jaar over op een gezamenlijke vorm van aanmelding en plaatsing voor toekomstige vierjarigen. Voor kinderen die vanaf 1 september 2020 geboren zijn, gaat dit gelden.

Bij deze nieuwe manier van aanmelden en plaatsen heeft elk kind onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een basisschool van voorkeur. Kinderen kunnen zo veel mogelijk in de omgeving van hun huis naar een basisschool en ouders kunnen elke basisschool in Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel kiezen.

Aanmelden vanaf eind september 2023
Ouders met een kind dat geboren is tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2021 ontvangen eind september het aanmeldformulier samen met de informatie over het aanmelden en plaatsen. Vanaf dat moment kunnen deze kinderen worden aangemeld. Aanmelden doet u door het aanmeldformulier bij de school van eerste voorkeur in te leveren. Als onze school uw eerste keuze is, levert u het aanmeldformulier bij ons in bij de administratie.
Wanneer er al een oudere broer of zus op onze school zit, heeft uw jongere kind bij ons een plaatsgarantie.

Als uw kind na 31 augustus 2021 geboren is, kan u uw kind nog niet aanmelden. Jaarlijks in oktober worden de aanmeldformulieren toegestuurd voor 12 geboortemaanden. Vanaf dat moment kunnen deze kinderen worden aangemeld.
Wanneer uw kind vóór 1 september 2020 geboren is, kunt u uw kind nog volgens de huidige werkwijze aanmelden.

Altijd (opnieuw) aanmelden!
U meldt uw kind altijd (opnieuw) aan, óók als u in het verleden uw kind al had aangemeld op een basisschool. Dat geldt ook voor een kind waarvan een oudere broer of zus op onze school zit. Alleen op deze manier weten wij voor hoeveel kinderen een plaats gereserveerd moet worden.
Als u over een schriftelijk bewijs beschikt waaruit blijkt dat wij u in het verleden een plaats hebben toegezegd, bent u verzekerd van deze plaats wanneer u voor onze school kiest. Lever dan bij het aanmeldformulier het schriftelijk bewijs van de toegezegde plaats in.

Vanaf half september zal meer informatie over het toelatingsbeleid op de website van onze school staan.
Op de website van de gemeente kunt u dan uw woonadres invoeren en worden alle basisscholen in volgorde van afstand vanaf dit adres getoond.
Ook kunt dan met uw vragen over het toelatingsbeleid bij de helpdesk terecht.
 
Een maand voorafgaande aan de eerste schooldag neemt de groepsleerkracht waar uw kind bij in de groep komt contact met u op. Op dat moment worden de zaken besproken die nodig zijn voor een voorspoedige start. In onderling overleg kan dan ook besloten worden of het desbetreffende kind gebaat is bij het volgen van twee gewenningsochtenden / middagen.
Leerling afkomstig van andere school.
Wanneer een kind al eerder onderwijs volgde op een andere school, wordt het in principe op de afgesproken datum in het juiste leerjaar geplaatst. Voorafgaande aan deze plaatsing wordt, met uw toestemming, altijd informatie ingewonnen bij de school van herkomst. Dit met het oog op een zo soepel mogelijke overgang. Ook in dit geval geldt dat wij u zo snel mogelijk op de hoogte stellen wanneer er redenen zijn om uw kind niet in te schrijven.
 
 
Uw kind mag naar de basisschool als het 4 jaar is.
Wanneer uw kind 3 jaar is, kunt u uw kind op één van onze basisscholen aanmelden.
 
In de visie van de schoolbesturen Onderwijsgroep Amstelland en Amstelwijs moeten kinderen zoveel mogelijk in hun eigen wijk naar een basisschool kunnen. Elk kind heeft daarom voorrang op de school of scholen in de eigen wijk. Als er nog plaatsen over zijn, komen hiervoor de kinderen die verder weg wonen in aanmerking. 

In Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel gaat op de basisscholen van Amstelland en Amstelwijs het toelatingsbeleid voor toekomstige vierjarigen veranderen.
Voor kinderen die vóór 1 mei 2020 geboren zijn, geldt het bestaande toelatingsbeleid. Deze kinderen kunnen vanaf 3 jaar worden aangemeld.
 
Kinderen geboren na 1 mei 2020 kunnen nog niet worden aangemeld.
Eind 2022 ontvangen de ouders van deze kinderen hierover bericht.
Uw kind inschrijven
 
NIEUW TOELATINGSBELEID 4-JARIGEN IN AMSTELVEEN EN OUDERKERK AAN DE AMSTEL VOOR SCHOLEN ONDERWIJSGROEP AMSTELLAND EN AMSTELWIJS

De basisscholen in Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel gaan in de loop van dit jaar over op een gezamenlijke vorm van aanmelding en plaatsing voor toekomstige vierjarigen. Voor kinderen die vanaf 1 september 2020 geboren zijn, gaat dit gelden.

Bij deze nieuwe manier van aanmelden en plaatsen heeft elk kind onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een basisschool van voorkeur. Kinderen kunnen zo veel mogelijk in de omgeving van hun huis naar een basisschool en ouders kunnen elke basisschool in Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel kiezen.

Aanmelden vanaf eind september 2023
Ouders met een kind dat geboren is tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2021 ontvangen eind september het aanmeldformulier samen met de informatie over het aanmelden en plaatsen. Vanaf dat moment kunnen deze kinderen worden aangemeld. Aanmelden doet u door het aanmeldformulier bij de school van eerste voorkeur in te leveren. Als onze school uw eerste keuze is, levert u het aanmeldformulier bij ons in bij de administratie.
Wanneer er al een oudere broer of zus op onze school zit, heeft uw jongere kind bij ons een plaatsgarantie.

Als uw kind na 31 augustus 2021 geboren is, kan u uw kind nog niet aanmelden. Jaarlijks in oktober worden de aanmeldformulieren toegestuurd voor 12 geboortemaanden. Vanaf dat moment kunnen deze kinderen worden aangemeld.
Wanneer uw kind vóór 1 september 2020 geboren is, kunt u uw kind nog volgens de huidige werkwijze aanmelden.

Altijd (opnieuw) aanmelden!
U meldt uw kind altijd (opnieuw) aan, óók als u in het verleden uw kind al had aangemeld op een basisschool. Dat geldt ook voor een kind waarvan een oudere broer of zus op onze school zit. Alleen op deze manier weten wij voor hoeveel kinderen een plaats gereserveerd moet worden.
Als u over een schriftelijk bewijs beschikt waaruit blijkt dat wij u in het verleden een plaats hebben toegezegd, bent u verzekerd van deze plaats wanneer u voor onze school kiest. Lever dan bij het aanmeldformulier het schriftelijk bewijs van de toegezegde plaats in.

Vanaf half september zal meer informatie over het toelatingsbeleid op de website van onze school staan.
Op de website van de gemeente kunt u dan uw woonadres invoeren en worden alle basisscholen in volgorde van afstand vanaf dit adres getoond.
Ook kunt dan met uw vragen over het toelatingsbeleid bij de helpdesk terecht.
 
Een maand voorafgaande aan de eerste schooldag neemt de groepsleerkracht waar uw kind bij in de groep komt contact met u op. Op dat moment worden de zaken besproken die nodig zijn voor een voorspoedige start. In onderling overleg kan dan ook besloten worden of het desbetreffende kind gebaat is bij het volgen van twee gewenningsochtenden / middagen.
Leerling afkomstig van andere school.
Wanneer een kind al eerder onderwijs volgde op een andere school, wordt het in principe op de afgesproken datum in het juiste leerjaar geplaatst. Voorafgaande aan deze plaatsing wordt, met uw toestemming, altijd informatie ingewonnen bij de school van herkomst. Dit met het oog op een zo soepel mogelijke overgang. Ook in dit geval geldt dat wij u zo snel mogelijk op de hoogte stellen wanneer er redenen zijn om uw kind niet in te schrijven.
 
 
Uw kind mag naar de basisschool als het 4 jaar is.
Wanneer uw kind 3 jaar is, kunt u uw kind op één van onze basisscholen aanmelden.
 
In de visie van de schoolbesturen Onderwijsgroep Amstelland en Amstelwijs moeten kinderen zoveel mogelijk in hun eigen wijk naar een basisschool kunnen. Elk kind heeft daarom voorrang op de school of scholen in de eigen wijk. Als er nog plaatsen over zijn, komen hiervoor de kinderen die verder weg wonen in aanmerking. 

In Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel gaat op de basisscholen van Amstelland en Amstelwijs het toelatingsbeleid voor toekomstige vierjarigen veranderen.
Voor kinderen die vóór 1 mei 2020 geboren zijn, geldt het bestaande toelatingsbeleid. Deze kinderen kunnen vanaf 3 jaar worden aangemeld.
 
Kinderen geboren na 1 mei 2020 kunnen nog niet worden aangemeld.
Eind 2023 ontvangen de ouders van deze kinderen hierover bericht.