Uw kind inschrijven


Vanaf het vierde jaar mag een kind naar de basisschool. Om u een juist beeld te geven van wat onze school uw kind(eren) te bieden heeft, kunt u contact opnemen met onze administratieve kracht  mevrouw Inge van Olphen op telefoonnummer 020-6416065.
Er wordt dan een afspraak gemaakt voor een oriënterend gesprek  en een rondleiding door de school. Wij werken momenteel met een aannamebeleid. Het aannamebeleid van onze school kunt u hier lezen.  

Na ontvangst van het aanmeldformulier ontvangt u van ons een bevestiging van de inschrijving. Mochten er onverhoopt redenen zijn om uw dochter / zoon niet in te schrijven wordt u daarover door ons zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Het criterium dat wij hierbij hanteren is dat uw kind in staat moet zijn om het reguliere basisonderwijs te volgen. Ook bij leerlingen met een handicap onderzoeken wij in samenspraak met de ouders / verzorgers of wij als school de zorg kunnen bieden die het kind nodig heeft. Daartoe is door ons een procedure vastgelegd.

Een maand voorafgaande aan de eerste schooldag neemt de groepsleerkracht waar uw kind bij in de groep komt contact met u op. Op dat moment worden de zaken besproken die nodig zijn voor een voorspoedige start. In onderling overleg kan dan ook besloten worden of het desbetreffende kind gebaat is bij het volgen van twee gewenningsochtenden / middagen.

Leerling afkomstig van andere school.
Wanneer een kind al eerder onderwijs volgde op een andere school, wordt het in principe op de afgesproken datum in het juiste leerjaar geplaatst. Voorafgaande aan deze plaatsing wordt, met uw toestemming, altijd informatie ingewonnen bij de school van herkomst. Dit met het oog op een zo soepel mogelijke overgang. Ook in dit geval geldt dat wij u zo snel mogelijk op de hoogte stellen wanneer er redenen zijn om uw kind niet in te schrijven.
 

Aannamebeleid


Uw kind mag naar de basisschool als het 4 jaar is.
Wanneer uw kind 3 jaar is, kunt u uw kind op één van onze basisscholen aanmelden.
 
In de visie van de schoolbesturen Onderwijsgroep Amstelland en Amstelwijs moeten kinderen zoveel mogelijk in hun eigen wijk naar een basisschool kunnen. Elk kind heeft daarom voorrang op de school of scholen in de eigen wijk. Als er nog plaatsen over zijn, komen hiervoor de kinderen die verder weg wonen in aanmerking. 

In Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel gaat op de basisscholen van Amstelland en Amstelwijs het toelatingsbeleid voor toekomstige vierjarigen veranderen.
Voor kinderen die vóór 1 mei 2020 geboren zijn, geldt het bestaande toelatingsbeleid. Deze kinderen kunnen vanaf 3 jaar worden aangemeld.
 
Kinderen geboren na 1 mei 2020 kunnen nog niet worden aangemeld.
Eind 2022 ontvangen de ouders van deze kinderen hierover bericht.