Kinderboekenweek 2023
Dit jaar was het thema van de kinderboekenweek 'Bij mij thuis'. Veel ouders, oma's en opa's kwamen voorlezen in de klassen. Er is een tekenwedstrijd gehouden waarbij in iedere klas de gouden penseel is uitgereikt. Er zijn knutsels gemaakt die bij het thema horen. De kinderen hebben deze week extra gelezen. Ook was er een drukbezochte boekenmarkt op de Schaepmanlaan.Veel ouders gingen na schooltijd samen met hun kind een boek uitzoeken. Het was een geslaagde week.