Overblijf 


Op alle locaties blijven in principe alle leerlingen tussen de middag op school en gebruiken de lunch.
Onder toezicht van de groepsleerkracht eten de kinderen in hun eigen klaslokaal. Aansluitend gaan de kinderen een half uur naar buiten. Zij spelen daar onder toezicht van vaste en wisselende hulpouders. Bij slecht weer wordt een alternatief binnen de muren van de schoolgebouwen gezocht. Om het geheel in goede banen te leiden zijn er “eet- en speelregels” opgesteld.
Aan het begin van het schooljaar wordt ouders gevraagd zich te melden als vrijwilliger. 
Mevrouw Yvonne van Trappen is aangesteld als coördinator voor de tussenschoolse opvang. Zij is bereikbaar onder het telefoonnummer 020 6268896 / 06 10682861.
Aan de tussenschoolse opvang zijn voor ouders kosten verbonden. Voor het schooljaar 2013 – 2014 is dat € 90,00 per kind. De bijdrage wordt geïnd door Amstelwijs, stichting voor openbaar primair onderwijs in Amstelveen. Bij deze stichting zijn 11 scholen uit Amstelveen en 1 school uit Ouderkerk aan de Amstel aangesloten
Ouders / verzorgers die, ondanks de beperkte pauzetijd, er toch de voorkeur aangeven hun kind(eren) tussen de middag thuis op te vangen, zijn natuurlijk vrij die keuze te maken.
Vindt u het leuk om een keer te komen kijken? Dat kan! U kunt hiervoor contact opnemen met Inge van Olphen.