Social Schools


De communicatie tussen ouders en school verloopt grotendeels via Social Schools. Dit is een communicatiemiddel om ouders en leerkrachten snel en betrouwbaar te bereiken en te informeren.  

Klik hier als u naar de site van Social Schools wilt gaan.