Medezeggenschapsraad


De ouders, de leerkrachten en de directie ontmoeten elkaar in de medezeggenschapsraad (MR). Ouders adviseren, gesteund door wettelijke bevoegdheden denken mee hoe de kwaliteit van het onderwijs goed blijft en soms verbeterd kan worden. De medezeggenschapsraad bestaat uit acht leden: vier leerkrachten en vier ouders. De directeur heeft een informerende rol. Ouders en leerkrachten zijn uit en door hun eigen geleding voor een periode van drie jaar gekozen.  De MR organiseert gedurende het schooljaar een overleg met de klassenouders om op die manier ook te horen welke zaken er spelen in verschillende groepen.

De MR heeft instemmingsbevoegdheid en adviesbevoegdheid over diverse door het schoolbestuur voorgenomen besluiten, zoals het vaststellen van het beleid m.b.t. de organisatie van de school, toelating van leerlingen, onderhoud van de school en fusies. De bevoegdheden van de raad zijn vermeld in de Wet Medezeggenschap Onderwijs 1992.

De MR bevordert de openheid en het overleg op de school. De vergaderingen zijn openbaar en staan in de jaarkalender vermeld.  Indien u aanwezig wilt zijn, verzoeken wij dat wel vooraf te melden aan de voorzitter.

Daarnaast bestaat er ook de Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad (GMR) van alle openbare scholen van Amstelveen verenigd in Amstelwijs.  Namens de Piet Hein zitten hier ook een ouder en een leerkracht in (zie hieronder meer informatie).


Jaarplan:

MR Jaarplan 2020/2021
MR jaarplan 2019/2020
MR jaarplan 2018/2019
MR jaarplan 2017/2018


Jaarverslag:


Hier kunt het jaarverslag per schooljaar vinden. Klik op het gewenste schooljaar om het jaarverslag te openen.
Jaarverslag 2020-2021
Jaarverslag 2019-2020

 

Professioneel statuut:

Het professioneel statuut MR van de Piet Hein 2019.


Notulen:

September 2020
Juni 2020
Mei 2020
April 2020
Februari 2020
Januari 2020
November 2019
Oktober 2019
September 2019
Juni 2019
Mei 2019
Maart 2019
Februari 2019Huisvesting
 

De medezeggenschapsraad op de Piet Hein bestaat op dit moment uit de volgende ouders en leerkrachten:
Oudergeleding:


Marie-Jose Koerhuis
mariekoerhuis@hotmail.com
 Selma Baouch
selma.baouch@gmail.com
 
   

     


Voorzitter: Marcel Agterberg
marcel.agterberg@gmail.com
 

 
Emile Enneman
 

 

 Personeelsgeleding: Judith Meij
J.meij@obs-piethein.nl
 


Andre de Jonge
A.dejonge@obs-piethein.nl


 Véronique Timmer-Elte
V.timmer@obs-piethein.nl
Lisa van Kempen
L.Kempen@obs-piethein.nl

 

 
 

 

Voor contact met de MR kunt u mailen naar:
Mr@obs-piethein.nl
 

GMR:

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is het medezeggenschapsorgaan op bovenschools niveau. Elke school is met twee personen vertegenwoordigd in de GMR (een ouder en een leerkracht). De GMR heeft advies- en instemmingsrecht m.b.t. het bestuursbeleid dat alle scholen van Amstelwijs betreft. In de statuten en het GMR-reglement zijn de  werkwijze en bevoegdheden vastgelegd.

De directeur-bestuurder woont elke GMR-vergadering een gedeelte bij om het bestuursbeleid toe te lichten.

De voorzitter van de GMR is Jan Kemmeren (ouder Kindercampus King).
De secretaris is Mieke Wenstedt (leerkracht Kindercampus King). E:m.wenstedt@kindercampusking.nl.

De GMR vergaderingen zijn openbaar. Individuele personen dienen zich als toehoorder 48 uur voor aanvang van de GMR-vergadering aan te melden bij de secretaris van de GMR. Zodra de GMR-vergadering een besloten karakter krijgt, dient de toehoorder de vergadering te verlaten.

GMR lid vanuit de ouders voor de Piet Hein is vacant en wordt ingevuld door MR-oudergeleding.

GMR lid vanuit de leerkrachten voor de Piet Hein is Andre de Jonge

Andre de Jonge
A.dejonge@obs-piethein.nl